Ökad förståelse för betydelsen av inflammation och oxidativ stress vid psykiska sjukdomar har skapat ledtrådar till nya terapier.

Ett sådant läkemedel är N-acetylcystein (som finns som slemlösande brustabletter idag på apoteken). som undergår kliniska tester och som verkar ha viss effekt mot schizofreni, bipolär, depression mfl.

Acetylcystein har antioxidativ effekt, antiinflammatorisk effekt, ökar nervtillväxtfaktorer, ökar bildning av nya nervceller och minskar celldöd.

Den förbättrar också felfungerande mitokondrier.

Vid schizofreni verkar den minska negativa symptom och vid bipolär depressioner.

Förutom Acetylcystein finns det andra läkemedel som kan ge liknande effekter, som acetylsalicylsyra, NSAID, statiner, omega-3 samt även vissa antidiabetiska läkemedel med pioglitazon.

Läs mer hos MedicalXpress.