Konserveringsmedlet natriumbensoat, som används för att konservera mat och t.ex sylt, kan förbättra schizofrenisymptom, när den läggs till antipsykotika enligt en mindre studie.

Efter 6 veckors behandling med natriumbensoat minskade symptomen med 20 %.

Även kognitiva symptom förbättrades liksom livstillfredsställelse.

Det krävs dock studier på fler personer innan man kan vara helt säker på effekten.

Effekten utövas genom att natriumbensoat hämmar nedbrytningen av D-serin och glycin, vilket gör att glutamatreceptorerna fungerar bättre och starkare glutamateffekt erhålls.

Från Schizophreniaforum.org.