Pyridoxin

Personer med schizofreni, som har ökad karbonylstress har tecken på dålig effekt av antipsykotika (behandlingsresistens) har japanska forskare kommit fram till.

Forskarna mätte karbonylstressen genom att mäta pentosidin och pyridoxal i blodet. Pyridoxal är samma sak som vitamin B6.

Forskarna föreslår att vitamin B6 skall ges till de med karbonylstress och att det kanske kan minska symptomen.

Tidigare studier på behandling med vitamin B6 vid schizofreni gav inte så goda resultat, men där behandlades inte enbart de med karbonylstress.

Läs mer hos News Medical.