En utvärdering eller metaanalys har gjorts av de studier med läkemedel, som skett för att behandla kognitiva brister vid schizofreni.

Läkemedel med kolinerg effekt gav marginella förbättringar i verbal inlärning och minne samt moderata förbättringar i rumsinlärning och rumsminne.

Det finns inga bevis för att läkemedel som verkar via glutamat eller serotonin ensamt förbättrar kognitionen.

Läkemedel med kolinerg och glutamat effekt förbättrade negativa och allmänna symptom, medan läkemedel som verkar via serotonin förbättrade positiva symptom.

Läs mer hos BJPsych.