En utvärdering eller metaanalys har gjorts av de studier med läkemedel, som skett för att behandla kognitiva brister vid schizofreni.

Läkemedel med kolinerg effekt gav marginella förbättringar i verbal inlärning och minne samt moderata förbättringar i rumsinlärning och rumsminne.

Det finns inga bevis för att läkemedel som verkar via glutamat eller serotonin ensamt förbättrar kognitionen.

Läkemedel med kolinerg och glutamat effekt förbättrade negativa och allmänna symptom, medan läkemedel som verkar via serotonin förbättrade positiva symptom.

Läs mer hos BJPsych.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2013-09-06 15:21
Vilken effekt gav Cipralex exakt hos dig?
someone
#1 someone 2013-09-06 12:50
Jag tycker jag blir extremt bra hjälpt av cipralex. Effekten kom redan efter 1 intaget piller.

Nu står jag på pargitan och tycker det hjälper men försämrar närminnet. Men böcker jag läser minns jag nog bättre

Du har inte rätt att posta kommentarer