piller

En ny studie har identifierat varför vissa antipsykotika ger blandade resultat vid behandling av schizofreni.

De är effektiva först, men efter en tid så kan effekten försämras.

Forskarna har funnit att epigenetiska faktorer kan försämra läkemedelseffekten efter en tids behandling.

Forskarna hoppas nu på att hitta ett läkemedel, som kan användas för motverka de epigenetiska förändringarna och göra antipsykotika effektiva igen.

Läs mer hos PsychCentral.