Flera nya studier tyder på att oxytocin nässpray kan ge positiv effekt vid schizofreni.

De effekter av oxytocin som hittills setts är på känsloigenkännande via ansiktsuttryck, positiva symptom, negativa symptom, socialkognition och neurokognition.

Det positiva med oxytocin är att biverkningarna är mycket få.

Särskilt intressant var att den sociala förmågan förbättrades.

Det pågår nya undersökningar på schizofreni, där högre doser av oxytocin testas.

Läs mer hos Clinical Psychiatry News.

Du har inte rätt att posta kommentarer