Risperdal

Professor Grace har studerat neuroleptikas effekter i 30 år och har nu kommit på hur de fungerar.

Det är inte för mycket dopamin utan hjärncellerna är för känsliga för dopamin.

Neuroleptikas effekt är att göra hjärncellerna mindre känsliga för dopamin och inaktiverar dem.

Detta stämmer med att effekten av neuroleptika stegras under flera veckor och kommer inte direkt för att sedan minska, vilket skulle hända om effekten var dopaminblockad och för mycket dopamin.

Professor Grace skulle vilja ha läkemedel som direkt förhindrade överreaktiviteten.

Möjligen kan vissa läkemedel som verkar via GABA minska överreaktiviteten för dopamin och därmed ha antipsykotisk effekt och vara bättre än dagens neuroleptika.

Läs mer på EurekAlert.