Forskare har upptäckt en molekylär mekanism i hjärnan, som är påverkad och nedsatt vid schizofreni och har lyckats påverka denna mekanism och minska symptomen hos möss med en medicin som nu testas mot cancer.

Det är främst kognitiva symptom vid schizofreni som kan kanske påverkas med denna medicin.

Läs mer på EurekAlert.

Du har inte rätt att posta kommentarer