Ett amerikanskt företag håller på att utveckla ett depåpreparat med risperidon (Risperdal), som kan ges en gång i månaden utan injektion.

Läkemedlet tillförs underhuden via komprimerad kvävgas och det hela liknar en subkutan injektion.

Testerna av preparatet skall påbörjas nästa år.

Läs mer på Signon.