piller

På en kongress nyligen diskuterades nya läkemedel mot schizofreni, som verkar på helt nya sätt.

Bl.a sades det att det är viktigt att behandla schizofreni tidigt för att inte symptomen skall försämras och för att man inte skall få kognitiv nedsättning.

Intressanta som nya antipsykotika är läkemedel som ökar glutamat i hjärnan, som tros vara nedsatt vid schizofreni.

En ny typ av läkemedel som höjer glutamat via allosterisk påverkan är under utprovning.

Enzymet glykogen syntetas kinas beta har man hittat en selektiv hämmare till som verkar enbart på hjärnan och som i musmodell har antimanisk och antidepressiv effekt.

Kynurensyrahämmare finns som minskar kynurenssyra med 80 %, men hos råtta minskade inte psykossymtomen utan kanske negativa och kognitiva symptom.

Kynurensyrahämmare kan därför kanske bli ett tillägg till antipsykotika för att minska kognitiva och negativa symptom.

Läs mer på Schizophreniaforum.org.

Du har inte rätt att posta kommentarer