Amerikanska forskare har för första gången testat oxytocinnäspray mot schizofreni hos 15 personer under 3 veckor och kunde se en 8 % förbättring.

De försöker nu att få tillstånd för en större och längre prövning för att få veta mer om effekten.

Forskarna tror att oxytocin kan minska på dopaminet i hjärnan och därmed psykossymptomen.

De har djurförsök som stöder detta och försök på människa har visat att man litar mer på folk om man får oxytocin dvs mindre paranoia.

Läs mer i NewScientist.

Du har inte rätt att posta kommentarer