Ett hälsokostpreparat pregnenolon har i en studie visats minska negativa symptomen med 20 % och också ha kanske effekt mot kognitiva symptom.

Pregnenolon finns naturligt i hjärnan och de som hade lägst nivåer fick bäst effekt på minne och koncentrationsförmåga.

Leponex har på råtta visats höja nivåerna av pregnenolon i hjärnan.

Studien skall upprepas på ett större antal patienter för nu deltog bara 21.

Läs originalartikeln i Neuropharmacology.

Du har inte rätt att posta kommentarer