schizofreni

Det franska biofarmacevtiska läkemedelsföretaget Neuro3d meddelar att de nu finansierat sin verksamhet inom det psykiatriska området. I företagets forskningsportfölj finns två atypiska antipsykotika.

För Ocaperidon håller effekten på att undersökas på patienter (Fas II). Medlet liknar Risperdal, men har en starkare dopamin-2 blockerande effekt också än Haldol.

Ett annat atypiskt antipsykotikum befinner sig i en tidigare utvecklingsfas (Fas I).

Medel mot ångest och depression utvecklas också.

Läs mer på ArriveNet.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-06-09 16:55
Det misslyckades i de kliniska testerna.
vnv
#1 vnv 2014-06-09 16:21
Intressant!
Uppföljning?
Resultat??

/vnv :-)

Du har inte rätt att posta kommentarer