I slutet av året kommer Lybalvi till USA:s apotek mot schizofreni och bipolär I.

Innehåller olanzapin plus samidorfan, vilket gör att viktökningen minskar.

Samidorfan är en opiod, vilket kan ge problem för de med smärtstillande opoider

Läs mer hos Fierce Pharma

Personer med schizofreni med pyridoxinbrist (vitamin B6), som utgör 35%, har relativt svåra kliniska symtom och behandlingsresistens.

Nyligen har högdosbehandling med pyridoxin visats kunna minska psykotiska symptom.

Nya resultat tyder på att en ny terapeutisk strategi inriktad på noradrenerga-systemet kan vara effektiv för dessa patienter.

Japanska forskare kommer att testa en ny behandling, som baserar sig på de nya fynden.

Läs mer hos EurekAlert.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt

Klicka på Läs mer så syns en video om lumaterperons farmakokinetik

Forskare har lyckats framställa en nässpray med antipsykotika, som doseras bara var tredje dag.

Läkemedlet i sprayen hamnar i hjärnan direkt via luktnerven.

Nanopartiklar av majsstärkelse samt en polymer ingår i sprayen och bidrar till effekten.

Läs mer hos Science Daily.

Efter 30 år på hyllan har psykedeliska substanser som LSD och psilocybin åter börjat intressera forskare.

Författaren Michael Pollan menar att de kan omprogrammera hjärnan och hjälpa vid svåra psykiatriska tillstånd – om de används på rätt sätt. 

Läs mer hos Dagens Nyheter.

Klicka på bilden så syns den i ett större fönster

Framtagandet av nya psykofarmaka har drabbats av många bakslag.

Lyckligtvis finns det ett antal nya psykofarmaka under utveckling.

De erbjuder inte bara löften om nya behandlingar för att hjälpa patienter utan de främjar också vår förståelse av hjärnfunktion och dysfunktion.

Följande är ett urval, i ingen speciell ordning, av läkemedel i olika stadier av klinisk utveckling.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Caplyta, som innehåller lumateperon är nu godkänd i USA och kommer att finnas på apoteken där första kvartalet år 2020.

Caplyta verkar via dopamin, serotonin och glutamat, vilket liknar Clozapine med också svag dopamineffekt.

Trötthet förekom hos 24 % jämfört med 10 % för placebo.

Muntorrhet hos 6 %, men 2 % hos placebo.

Glukos, kolesterol och viktökning var som placebo.

Läs mer hos Medical Daily.

I USA kostar Caplyta 13 200 kr per månad dvs endast de med sjukförsäkring får preparatet

Metotrexat tabletter är immundämpande och används bl,a vid reumatism.

Den första randomiserade studien på metotrexat mot schizofreni.

Behandlingen gav liten effekt mot positiva symptom, men ej mot negativa symptom.

Studien var liten 100 personer totalt, vilket ger inget säkert besked om effekt.

En person fick påverkan på vita blodkropparna.

Läs mer hos MedicalXpress.

Läs originalartikeln hos Translational Psychiatry.

Janssen-Cilags nässpray innehållande esketamin (Spravato) har nu godkänts i EU mot behandlingsresistent depression.

Esketamin får endast förskrivas av psykiatriker och läkemedlet ska sedan tas av patienten under uppsikt av sjukvårdspersonal.

Effekten av esketamin på patienternas depressions-symtom kommer snabbt, men är relativt måttlig.

Läs mer hos Svensk Farmaci.