För framtiden måste psykiatrin byta fokus mot psykiatrikercentrerad vård till teambaserad vård.

Appvård kan bli viktig för sjukdomshanteringen, som påminna om medicineringen, medicindosjustering samt upptäcka tecken på återfall.

ACT-team är viktiga bla för depåinjektioner och att fler får Clozapine.

Utbildning av personalen är viktig och att rätt vård finns.

Läs mer hos MD.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-05-01 19:24
Appvården kan nog bli viktig i främst uländer med brist på psykiater och psyksjuksköterskor, men också i USA för de med dåligt försäkringsskydd. Men då måste nog apparna vara allmänt tillgängliga och inte bara erbjudas via psykiatrin.

Du har inte rätt att posta kommentarer