Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter.

Både patienter/brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras.

Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Läs mer hos Genombrott.nu.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-04-08 15:03
Kan nog vara värdefull för psykiatrin för att få veta vilka är negativa till vård och mediciner och som därför behöver extra-insatser.

Du har inte rätt att posta kommentarer