Harvard Universitet

Harvard Universitetet - ett av världens bästa

Nya bevis för utvecklingen, utmärkande drag hos de med tidiga tecken på psykos och schizofrenins sjukdomsförlopp under lång tid ger hopp om nya behandlingar och möjligheter att förebygga schizofreni.

The Harvard Review of Psychiatry har ett temanummer om detta som kan läsas gratis på nätet och artiklarna handlar om:

Schizofreni är en sjukdom med dålig kontakt i hjärnan, där gener kan bidraga.

Identifiera unga med tidiga tecken på psykos för att kunna förhindra eller fördröja schizofreni.

Risk för föräldrar med schizofreni vars barn har en ökad risk för inte bara psykossjukdom utan också ångest/depression samt andra psykiska besvär. Det är lätt att tidigt förutse vilka barn, som kommer att få risk för psykiska besvär.

Kognitiv rehabilitering (minnesträning), B-vitaminer och omega-3 kan ha effekt mot tidiga tecken på psykos och därmed kan kanske förhindra att schizofreni utbryter.

Läs mer i EurekAlert.

 

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-03-11 19:35
Intressant att barn till föräldrar med schizofreni får ökad risk för psykossjukdom, depression/ångest och andra psykiska sjukdomar för de stämmer med vad jag säger att alla psykiska sjukdomar är släkt med varandra och liknar varandra, därför att de är släkt.

Du har inte rätt att posta kommentarer