TMS

TMS behandling, där magnetfältet kan få olika frekvens - mot röster används 1 MHz

Cochrane har gjort en utvärdering av de studier (totalt 1500 patienter), som finns om magnetfältsbehandling (TMS) mot schizofreni.

Temporoparietala kortex anses vara center för hallucinationer och TMS mot denna region hade begränsade bevis för effekt mot röster och positiva symptom jämfört med placebo.

Tidigare har TMS mot prefrontala loben i en metaanalys påvisat effekt mot negativa symptom, men i denna metaanalys sågs ingen effekt.

Kvalitén på studierna varierade mellan låg till mycket låg.

Det finns ännu inte tillräckligt bevis för att använda TMS mot schizofreni i vården.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-02-21 14:46
Det verkar som TMS inte har effekt. Tråkigt att studierna håller en så låg kvalité. Det verkar som det behövs insatser för att förbättra kvalitén på kliniska studier t.ex att det finns färdiga protokoll hur en bra studie skall vara.

Du har inte rätt att posta kommentarer