Tidig behandling

Omfattande tidig behandling och stöd kan förbättra vissa framtidsutsikterna för personer med schizofreni enligt tidiga resultat från RAISE-studien i USA.

Livskvalitén blev bättre samt fler klarade att arbeta eller gå i skola.

De som ingick i programmet fick hjälp av ett team med expertis på all schizofrenivård och även psykoterapi. De arbetade återhämtningsinriktat och med patientmedinflytande.

De med kortare tid av obehandlad psykos fick bättre resultat. Däremot minskade inte psykossymptom eller tiden som inlagd, men personerna som fick denna behandling verkade sjukare än kontrollgruppen som fick vanlig behandling.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-03-17 15:45
Det kan ju vara så att psykossymptomen var lindriga. Lindriga psykossymptom kan vara svåra att lindra med antipsykotika. Nyinsjuknade brukar ofta må hyfsat om de inte avbryter medicineringen i ett. Så symptomen kan vara lindriga här.
Admin1
#1 Admin1 2015-03-15 15:37
Underligt att inte psykossymptomen minskade mer av behandlingen. Det verkar som de jobbar på att förbättra den tidiga behandlingen. Att mer aggressivt behandla ångest, ångestsjukdomar och depression kan vara en bra idé liksom stress. Men troligen saknas en viktig komponent det verkar så om man ser på resultatet.

Du har inte rätt att posta kommentarer