Personer med schizofreni, som inte får effekt av antipsykotika, verkar svara bra på elektrokonvulsivterapi (ECT) kombinerat med antipsykotikat Fluanxol rapporteras i Schizophrenia Research.

46 personer med schizofreni, som inte fick effekt av minst två olika typer av antipsykotika deltog i en två stegs studie.

Först gavs 12-24 mg/ av Fluanxol och bilateral ECT 3 gånger i veckan i tre veckor till 59 personer. Under denna tid förbättrades de markant enligt en mängd olika psykologiska tester.

52 fick effekt av ECT och fick forsätta till andra steget, som bestod av ECT varje vecka i fyra veckor, sedan varannan vecka i 10 veckor, följt av ECT varje 2-4 vecka beroende på effekten i ett år.

Under den andra fasen försämrades negativa symptomen något, men var ändå bättre än före behandlingsstarten. Reduktionen av totala och positiva symptom mätt med BPRS var ganska kraftigt 63 % respektive 76 %.

Forskarna drar slutsatsen att behandlingen är klart effektiv hos personer som inte fått effekt av andra antipsykotika, men att ytterligare studier krävs för att klargöra den mest effektiva underhållsbehandlingen samt kriterier för patienturval och behandlingsmisslyckande.

Kommentar:

Detta var en öppen studie dvs läkaren visste exakt vilken behandling patienten fick. Sådana studier anses inte riktigt tillförlitliga. ECT har nackdelen att eventuellt kunna störa minnet, vilket kan vara en nackdel. Resultatet i denna studie var bättre än den där Lamictal kombinerades med Leponex då 30 % reduktion av symptomen erhölls. Lamictalstudien höll dock en högre kvalite.

Källa:

Worrawat Chanpattana och Barry Alan Kramer
Acute and maintenance ECT with flupenthixol in refractory schizophrenia: sustained improvements in psychopathology, quality of life, and social outcomes.
Schizophr Res 2003; 63: 189-193

Du har inte rätt att posta kommentarer