Ny forskning tyder på att en speciell typ av datoriserad kognitivträning kan leda till neuronala och beteendemässiga förbättringar för personer med schizofreni.

En intensiv 16-veckors verklighetsbaserad approach resulterade i förbättrad socialfunktion i flera månader efter träningen.

Forskarna tror att framgången med programmet kan leda till nya metoder för att förbättra livskvalitén för personer med neuropsykiatrisk sjukdom.

Läs mer hos PsychCentral.

Du har inte rätt att posta kommentarer