Möjligheten att förskriva sinnesstimulerande tunga täcken som hjälpmedel skiljer sig åt, eftersom kommuner och landsting fattar egna beslut.

Detta ger en ojämlik situation för patienterna.

Täckena bör vara förskrivningsbara hjälpmedel.

Studien »Sinnesstimulerande täcken – psykos« visar att en patient måste få prova boll- eller kedjetäcket för att kunna bedöma effekt och nytta.

Detta kan ske i hemmet, eller vid inläggning på sjukhus, och utvärderas tillsammans med förskrivande arbetsterapeut.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Helene
#1 Helene 2014-05-26 11:00
skönt

Du har inte rätt att posta kommentarer