Hannes Qvarfordt

En finsk registerstudie av långtidsmedicinering med neuroleptika, utförd vid Karolinska institutet, citeras nu flitigt i medicinska tidskrifter (och även av föreningen Mind!).

Den påstås visa att sådan medicinering inte bara är säker, utan dessutom ökar den genomsnittliga livslängden för patienter med diagnosen schizofreni.

Det finns bara ett litet problem med studien, och det är att den inte alls visar det.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Quetiapin med säkerhetskoden på kanten

Nu har systemet med unika säkerhetskoder, så kallad e-verifikation, på nya läkemedel funnits i ett år inom EU.

Läkemedelsverket och branschorganisationen e-VIS har följt upp resultatet för att stoppa förfalskningar.

Läs mer hos Svensk Farmaci.

Det är den perfekta marknadsföringssagan för läkemedelsföretagen.

Mytbildningen har förvånansvärt nog även letat sig in i landstingens vårdguide 1177. 

Därmed är det inte konstigt att många patienter tror att deras depression beror på kemisk obalans i hjärnan, skriver läkaren André Marx.

Läs mer i Expressen. Tack Nissegossen för tipset!

Ett apoteksombud lämnade ut fel dosrulle vilket ledde till medvetslöshet och fyra dygns sjukhusvård för kunden.

Det var läkemedel mot epilepsi, schizofreni, värk respektive högt blodtryck samt ett antikolinergikum som personen av misstag fick.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Clozapine och olanzapin gav störst effekt på ämnesomsättningen

En metaanalys av 100 randomiserade kliniska studier med totalt 25 000 personer  på antipsykotikabehandling under kortare tid vid schizofreni, där effekten på ämnesomsättningen studerades.

Biverkningar, som studerades var viktökning, BMI, ökning av blodglukos, kolesterol och andra blodfetter.

Clozapine och olanzapin ökade starkt vikten, glukos och kolesterol, som gav 76 % ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Äldre män hade ökad risk för störningar i ämnesomsättningen.

Latuda och Reagila gav däremot en förbättring av glukos och kolesterol. Men Abilify, Rxulti och ziprasidon var också bra.

Ju mer viktökning, som iakttogs desto bättre effekt mot symptomen.

Läs mer hos The Conversation.

Läs originalartikeln i The Lancet.

Professor Kari Tiihonen

Forskare har undersökt säkerheten vid mycket långvarig antipsykotisk behandling vid schizofreni.

Dödligheten var högre bland patienterna under perioder då de inte medicinerade jämfört med då de använde sig av antipsykotisk behandling.

Läs mer hos forskning.se.

Intervjun är på engelska och professorn diskuterar olika aspekter på antipsykotikaanvändningen vid schizofreni. 

Han har kommit fram att antipsykotikan kan inte avbrytas de första 8 åren.

Depåinjektioner är bättre än tablettbehandling.

Taket i högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes den 1 januari till 2350 kr med 50 kr.

Orsaken är regeringen höjt prisbasbeloppet för 2020.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Flunitrazepam Mylan tablett 0,5 mg och 1 mg har utgått.

Enstaka förpackningar kan finnas ute på apoteken.

Detta innebär att det längre inte kommer att finnas något läkemedel på marknaden som innehåller flunitrazepam.

Läs mer hos Janusinfo.

Personer med schizofreni, som får akuta försämringar förbättras ej ytterligare av antipsykotikadoser högre än 95 % av effektiva dosen enligt en ny metaanalys.

Doseringen vid akut psykos är ej lika undersökt, som den normala dagliga dosen.

De gjorde dos-effektkurvor för 20 nyare antipsykotika samt Haldol.

Läkemedel   95 % av den effektiva dosen ekvivalent med 1 mg Risperidon 
 Abilify  11,5 mg/dag  1,8 mg
 Haldol  6,3 mg/dag  1 mg
 Olanzapin  15,2 mg/dag  2,4 mg
 Quetiapin  482 mg/dag  77 mg
 Risperidon  6,3 mg/dag  1 mg
 Ziprasidon 186 mg/dag  30 mg

Resultaten ger vägledning för den genomsnittlige patienten, men ej för alla.

Läs mer i Healio.

I februari sjösätter läkemedelsportalen Fass.se en ny tjänst som visar vilka läkemedel som är restnoterade. 

Läs mer i Dagens Medicin.

Underkategorier