Lilly

Läkemedelsföretaget Lilly meddelar att de skall avbryta Fas III prövningen på glutamatantipsykotikat pomaglumetad methionil också kallad LY2140023.

Det betyder att preparatet inte kommer ut på marknaden. En prövning där LY2140023 kombinerades med atypiska antipsykotika gav inte heller tillräcklig effekt.

Läs mer hos NEWSMedical.

antibiotika

Antibiotikat minocyklin upptäcktes av en slump i Japan att den minskade schizofrenisymptom.

Sedan dess har ytterligare studier gjorts på behandling av schizofreni med minocyklin och förbättringar förutom av positiva symptom utan också av negativa och kognitiva symptom har setts.

Ytterligare studier pågår för att se vilken effekt minocyklin ger vid schizofreni och om det ger effekt även när Clozapine inte ger effekt.

Hur minocylin utövar sin effekt är oklart, men man tror att det kan vara via en antiinflammatorisk effekt.

En fördel med minocyklin är att det är billigt och säkert, men också att det redan finns som läkemedel i USA, men inte i Sverige.

Läs mer i PsychiatryOnline.

hamburgare

Forskare i Australien har funnit att läkemedlet betahistin minskar viktuppgången av Olanazapin/Zyprexa hos råttor med 45 %. Betahistin används utomlands mot yrsel och stimulerar histaminreceptorerna.

Läs mer hos ABC.au.

Läs sammanfattningen av vetenskapliga artikeln.

Vertisan tabletter, som innehåller betahistin, är nu godkända i EU enligt Läkemedelsverket.

En studie har gjorts på Edronax + betahistin mot viktuppgång av Zyprexa på människa. Viktminskningen var c:a 60 %.

piller

En ny studie har identifierat varför vissa antipsykotika ger blandade resultat vid behandling av schizofreni.

De är effektiva först, men efter en tid så kan effekten försämras.

Forskarna har funnit att epigenetiska faktorer kan försämra läkemedelseffekten efter en tids behandling.

Forskarna hoppas nu på att hitta ett läkemedel, som kan användas för motverka de epigenetiska förändringarna och göra antipsykotika effektiva igen.

Läs mer hos PsychCentral.

Lilly

Det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly meddelar att deras nya antipsykotikum LY2140023, som verkar via glutamat, misslyckades nå målen för effektivitet i det första av två sluttesterna.

En annan prövning av preparatet pågår och resultatet kommer senare i år.

Preparatet testas också i kombination med atypiska antipsykotika och det resultatet kommer också snart.

Läs mer hos Reuters.

Omeros

Läkemedelföretaget Omeros skall ansöka hos den amerikanska myndigheten FDA om att få starta kliniska prövningar på läkemedlet OMS824 mot främst kognitiva symptom vid schizofreni.

Preparatet verkar på ett helt nytt sätt och via fosfodiesteras 10 (PDE10).

Förutom effekt mot kognitiva symptom, så hoppas man på effekt också mot positiva och negativa symptom.

Läs mer hos Pharmabiz.com.

Tidigare har informerats om cannabidiol (CBD), som kan bli ett lovande antipsykotikum, som verkar på ett helt nytt sätt och med färre biverkningar än dagens antipsykotika.

Tidskriften TIME har en utförlig artikel om cannabidiol och det framgår att forskarna tagit fram en syntetisk variant av cannabidiol, som går att patentera och kanske lansera som läkemedel.

Läs mer i TIME.

piller

En intressant artikel om några av de nya antipsykotika, som håller på att genomgå kliniska tester nu: zicronapin, TC-5619, BL-1020 och JNJ-40411813.

Intressantast är JNJ-40411813 som verkar via glutamat och besked om effekten av detta preparat kommer nästa år.

Läs mer i Seeking Alpha.

Roche

En ny typ av läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar håller på att tas fram av läkemedelsföretaget Roche.

Läkemedlen verkar via TAAR1 receptorerna och kan fininställa dopamin, serotonin och kanske också glutamat systemen i hjärnan.

Två nya substanser har tagits fram som verkar ha antipsykotisk effekt hos råtta. Dessutom förbättrade de kognition, hade antidepressiv effekt och lindrade motoriska biverkningar och viktökning av dagens antipsykotika.

Det finns också bevis för att tillägg av detta antipsykotikum till dagens antipsykotika kan göra att effekten blir starkare.

Från Schizophreniaforum.org.

Flera nya studier tyder på att oxytocin nässpray kan ge positiv effekt vid schizofreni.

De effekter av oxytocin som hittills setts är på känsloigenkännande via ansiktsuttryck, positiva symptom, negativa symptom, socialkognition och neurokognition.

Det positiva med oxytocin är att biverkningarna är mycket få.

Särskilt intressant var att den sociala förmågan förbättrades.

Det pågår nya undersökningar på schizofreni, där högre doser av oxytocin testas.

Läs mer hos Clinical Psychiatry News.

Cannabidiol

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, minskade signifikant psykotiska symptom vid schizofreni enligt en ny klinisk studie.

En fyra veckors randomiserad klinisk studie skedde där cannabidiol jämfördes med antipsykotikat amisulprid (Solian) vid schizofreni.

Båda preparaten gav signifikant förbättring, men cannabidiol hade lindrigare biverkningar.

Cannabidiol verkar utöva sin antipsykotiska effekt på ett helt nytt sätt och via ett ämne i hjärnan som heter anandamid.

Läs mer här.

Originalartikeln kan läsas hos Translational Psychiatry.

Underkategorier