Medan kognitiv rehabilitering eller minnesträning har bevisad effekt mot lägre former av sociala färdigheter vid schizofreni verkar hormonet oxytocin vara effektivt för att förbättra mer komplexa sociala färdigheter som empati och att upptäcka lögner.

Läs mer hos Psychiatric News.

infusion

Ett blodtrycksänkande läkemedel nitroprussid, som ges intravenöst under en fyra timmars behandling gav en dramatisk förbättring av schizofrenisymptom i en månad enligt en ny studie, som dock omfattade bara 20 personer.

Detta öppnar upp för en ny typ av behandling som kan ges vid akuta besvär, där en snabb effekt är önskvärd. Forskarna tänker att fortsätta studierna på större grupper.

Läs mer hos HealthCanal.

Här finns en artikel till där forskarna talar om att utveckla nässpray eller plåster för att tillföra nitroprussid.

En fas I studie har gjorts av läkemedelsföretaget Alkermes på ett preparat, som innehåller olanzapin (Zyprexa) och substansen ALKS 33 i samma tablett, som skall motverka viktuppgången som olanzapin kan ge.

I denna studie gav preparatet 22 % mindre viktuppgång än Zyprexa ensamt, men ytterligare större studier planeras för att få säkrare resultat.

Läs mer hos Businesswire.

Antipsykotika

Antipsykotikat BL-1020 har i tester ej kunnat bevisa tillräcklig förbättring av kognitionen vid schizofreni. Testerna avbryts och det blir inget nytt läkemedel.

BL-1020 hade förutom effekt på dopamin också effekt via GABA och det var det sistnämnda som skulle förbättra kognitionen.

Läs mer hos Reuters. Tack zoidar för tipset!

CHMP

 

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) möte i december 2012.

Nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd

Kommittén har gett en positiv bedömning av ansökan om marknadsföringstillstånd för:

Adasuve (loxapin), avsett för snabb kontroll av symtomen hos lätt till måttligt agiterade vuxna patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom.

Kommittén har gett en positiv bedömning av utvidgad indikation för:

Abilify (aripiprazol), där befintlig indikation utökas till:

behandling av schizofreni hos vuxna och ungdomar från 15 år.

Behandling av måttlig till svår manisk episod vid bipolär sjukdom och för profylaktisk behandling av återfall i nya maniska skov hos vuxna patienter som haft huvudsakligen maniska episoder och vars maniska episoder svarat på aripiprazolbehandling. Behandling av medelsvåra till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom hos ungdomar från 13 års ålder, upp till tolv veckors behandling.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Fanapt

EU:s rådgivande kommitté ville inte godkänna det nya antipsykotikat Fanaptum, som redan finns i USA.

Fabrikanten tänkte först överklaga, men har nu ändrat sig och drar tillbaka sin ansökan om godkännande i EU. Preparatet kommer därför inte till EU.

Läs mer hos Pharma Times.

Adasuve, som är ett antipsykotikum loxapin i en handhållen inhalator, har blivit godkänd i USA för behandling av agitation vid bipolär eller schizofreni. Medlet kan också komma att bli godkänt i EU under det första kvartalet 2013.

Vid inhalation så fås snabb effekt mot agitationen.

Läs mer hos Marketwatch.

Vitaminerna folat och vitamin B12 som tillägg till antipsykotika lindrade negativa symptom hos personer med schizofreni i en ny undersökning.

Även om behandlingsresultaten var modesta, så var behandlingsresultatet bättre hos individer som hade speciella genvarianter av folatmetabolismen.

Läs mer hos MedicalXpress.

Fanapt

EU:s verkar inte komma att godkänna det nya antipsykotikat Fanaptum, som innehåller iloperidon.

Den rådgivande kommittén säger att för Fanaptum väger inte fördelarna tyngre än riskerna.

Fabrikanten kommer att överklaga och begära förnyad bedömning.

I USA heter medlet Fanapt och har funnits där sedan 2009.

Läs mer hos Business Journal.

ägg

Kolin - ett viktigt ämne, som vi behöver och som finns i mat som lever, kött, fisk, nötter och ägg - har givits som tillskott till gravida kvinnor under de sista två tredjedelarna av graviditeten visade sig att de nyfödda barnen hade efter 33 dagar mindre riskfaktorer för schizofreni.

Riskfaktorerna för schizofreni mättes efter hur barnen reagerade för ljud.

Denna studie är banbrytande eftersom det pekar på en ny behandling och strategin att hitta markörer för schizofreni långt innan sjukdomen uppträder.

Läs mer hos EurekAlert.

En ny behandlingsmetod mot sömnsvårigheter ger lovande resultat i en klinisk prövning.

Läs mer i Dagens Medicin.

Underkategorier