bitopertin

Läkemedelsföretagets Roches nya medicin mot schizofrenins negativa symptom, som är en glycin transportör-1 hämmare och heter bitopertin tros komma till Europa 2016.

Det förutspås att bitopertin kommer att sälja för 10 miljarder kronor per år under år 2022.

Ungefär 66 % av de med schizofreni har negativa symptom.

Förutom bitopertin så väntas snart Abilify depåinjektion samt Xeplion depåinjektion med effekt i 3 månader.

Läs mer hos Digitaljournal.

Läkemedelsföretaget Autifony Therapeutics Limited, som är pionjär för att ta fram nya läkemedel för hörselstörningar skall också satsa på att utveckla en ny Kv3 kaliumkanalsmodulator, som innebär ett helt nytt sätt att behandla schizofreni.

Deras huvudverksamhet är annars liknande läkemedel mot dålig hörsel och tinnitus. De kaliumkanaler de inriktar sig i hörselprogrammet tros också vara involverad vid schizofreni.

Läs mer hos Manchester University.

Fas I studien på läkemedlet ALKS 3831, som gavs tillsammans med Zyprexa för att minska risken för viktuppgång var framgångsrik med minskad viktuppgång och medlet verkade säkert utan noterbara biverkningar.

Läkemedelsföretaget Alkermes har tagit fram detta preparat som har opiateffekt.

Läs mer hos News Medical.

Läkemedlet famotidin (Pepcid), som använts som medicin mot magsår och sura uppstötningar, kan minska symptomen hos personer som lider av schizofreni visar en studie vid Helsingfors universitet.

Man har upptäckt att histaminsystemet i hjärnan kan vara centralt för behandlingen av psykoser. Upptäckten kan i sin tur leda till utvecklandet av en helt ny klass av psykosmediciner tror man på Helsingfors universitet.

Läs mer hos YLE.

Mer information och att dosen som användes var 200 mg per dag finns hos Science Codex.

Nya läkemedel mot icke-psykotiska symptom vid schizofreni, som försämrar den dagliga funktionsförmågan, kommer snart att finnas på apoteken förutspår professor Marder.

Målet för denna utveckling har varit att förbättra funktionsförmågan - arbetsförmåga, eget boende och deltagande i familjeliv och socialt liv via effekt på kognition, negativa symptom och socialkognition.

Sex sådana läkemedel är under utprovning. 2014-2015 kommer troligen ett läkemedel mot negativa symptom och kort efteråt kommer läkemedel med effekt på kognitionen.

Läs mer hos Clinical Psychiatry News.

serin

D-serin, som är en aminosyra, kan förstärka glutamatsignaleringen och kan ge nytt liv åt schizofrenibehandlingen via glutamat enligt en ny studie.

Studien stöder att för liten glutamatsignalering leder till störningarna i hjärnan som är karaktäristiska för schizofreni.

För att aktivera glutamat (NMDA)-receptorer krävs förutom glutamat en kofaktor, som D-serin.

Med försök på möss som hade D-serinbrist uppstod hjärnförändringar liknande vid schizofreni, men när mössen i vuxenålder fick D-serin, så minskades störningarna i deras hjärnor.

Studien stöder glutamathypotesen vid schizofreni och också att medicinering bör vara möjlig även fast glutamatbristen varit långvarig.

Detta bådar gott för de kliniska tester av D-serin som pågår mot schizofreni.

Från Schizophreniaforum.org.

Medan kognitiv rehabilitering eller minnesträning har bevisad effekt mot lägre former av sociala färdigheter vid schizofreni verkar hormonet oxytocin vara effektivt för att förbättra mer komplexa sociala färdigheter som empati och att upptäcka lögner.

Läs mer hos Psychiatric News.

Preparatet ALKS 3831 innehåller både olanzapin (Zyprexa) samt en opiodmodulator, som gör att viktuppgången minskas.

Nu har studier kommit som tyder på att ALKS 3831 kan användas också mot missbruk vid schizofreni.

Ungefär 50 % av personerna med schizofreni har missbruksproblem.

Missbruksproblemen förvärrar oftast själva sjukdomsbesvären.

I en studie på 400 personer minskade ALKS 3831 alkoholdrickandet med 41 %.

Läs mer hos Clinical Psychiatry News.

infusion

Ett blodtrycksänkande läkemedel nitroprussid, som ges intravenöst under en fyra timmars behandling gav en dramatisk förbättring av schizofrenisymptom i en månad enligt en ny studie, som dock omfattade bara 20 personer.

Detta öppnar upp för en ny typ av behandling som kan ges vid akuta besvär, där en snabb effekt är önskvärd. Forskarna tänker att fortsätta studierna på större grupper.

Läs mer hos HealthCanal.

Här finns en artikel till där forskarna talar om att utveckla nässpray eller plåster för att tillföra nitroprussid.

pregnenolon

Personer med schizofreni har underaktiva glutamat (NMDA) receptorer, vilket har använts för att att skapa antipsykotika som stimulerar glutamatreceptorerna.

Fungerande glutamatreceptorer är viktiga för minne, hantering av sinnesintryck och inlärning.

Nu har forskarna upptäckt att hormonet pregnenolonsulfat gör att glutamatreceptorerna snabbt ökas med 60-100 % på 10 minuter genom att de hämtas från cellens inre delar.

Att öka glutamatreceptorerna på detta sätt kan vara en möjlighet att behandla schizofreni liksom andra psykiska sjukdomar.

Läs mer hos MedicalXpress.

Här finns en studie på pregnenolon mot schizofreni där viss effekt sågs.

Antipsykotika

Antipsykotikat BL-1020 har i tester ej kunnat bevisa tillräcklig förbättring av kognitionen vid schizofreni. Testerna avbryts och det blir inget nytt läkemedel.

BL-1020 hade förutom effekt på dopamin också effekt via GABA och det var det sistnämnda som skulle förbättra kognitionen.

Läs mer hos Reuters. Tack zoidar för tipset!

Underkategorier