Flera nya studier tyder på att oxytocin nässpray kan ge positiv effekt vid schizofreni.

De effekter av oxytocin som hittills setts är på känsloigenkännande via ansiktsuttryck, positiva symptom, negativa symptom, socialkognition och neurokognition.

Det positiva med oxytocin är att biverkningarna är mycket få.

Särskilt intressant var att den sociala förmågan förbättrades.

Det pågår nya undersökningar på schizofreni, där högre doser av oxytocin testas.

Läs mer hos Clinical Psychiatry News.

hamburgare

Forskare i Australien har funnit att läkemedlet betahistin minskar viktuppgången av Olanazapin/Zyprexa hos råttor med 45 %. Betahistin används utomlands mot yrsel och stimulerar histaminreceptorerna.

Läs mer hos ABC.au.

Läs sammanfattningen av vetenskapliga artikeln.

Vertisan tabletter, som innehåller betahistin, är nu godkända i EU enligt Läkemedelsverket.

En studie har gjorts på Edronax + betahistin mot viktuppgång av Zyprexa på människa. Viktminskningen var c:a 60 %.

En meta-analys av dopamin-avbildningsstudier för schizofreni rapporterar förhöjd presynaptisk dopaminfunktion.

I kontrast fanns ingen förändring i dopamintransportöraktivitet och en liten antipsykotika beroende ökning i dopamin 2/3 (D2/3) receptorer.

Studien föreslår att framtida antipsykotika bör verka på presynaptisk reglering av dopaminsyntes snarare än att blockera D2 receptorer som dagens antipsykotika gör.

Från Schizophreniaforum.org.

Lilly

Det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly meddelar att deras nya antipsykotikum LY2140023, som verkar via glutamat, misslyckades nå målen för effektivitet i det första av två sluttesterna.

En annan prövning av preparatet pågår och resultatet kommer senare i år.

Preparatet testas också i kombination med atypiska antipsykotika och det resultatet kommer också snart.

Läs mer hos Reuters.

Hormonet oxytocin påverkar hjärnan och socialt beteende. Sociala svårigheter förekommer vid schizofreni och man kan ha svårt att uppfatta känsloläget hos folk i omgivningen.

30 personer med schizofreni fick bedöma känsloläget på hos foton och man fann att oxytocin gav en dramatiskt förbättring och mycket färre felbedömningar.

Effekten kom efter 3 veckors oxytocin användning. En kontrollgrupp bestående av normalpersoner fanns.

Läs mer hos GoodTherapy.org.

Tidigare har informerats om cannabidiol (CBD), som kan bli ett lovande antipsykotikum, som verkar på ett helt nytt sätt och med färre biverkningar än dagens antipsykotika.

Tidskriften TIME har en utförlig artikel om cannabidiol och det framgår att forskarna tagit fram en syntetisk variant av cannabidiol, som går att patentera och kanske lansera som läkemedel.

Läs mer i TIME.

Antibiotika som vanligen används mot tonåringars acne, minocyclin, kommer att testas som behandling mot psykos hos personer med schizofreni.

Denna studie kan öka kunskapen om orsakerna till psykisk sjukdom.

Forskningen har sitt ursprung i Japan där fallbeskrivningar finns av patienter med schizofreni och infektion som blivit dramatiskt förbättrade i psykossymtomen efter att ha fått antibiotika.

Forskningsstudier i Israel, Pakistan, och Brasilien har visat lyckade resultat.

Forskarna vid National Institute for Health Research i England som ska påbörja en större studie, tror att schizofreni och andra psykiska sjukdomar kan bero på inflammation i hjärnan.

Läs mer här

Roche

En ny typ av läkemedel mot schizofreni och andra psykiska sjukdomar håller på att tas fram av läkemedelsföretaget Roche.

Läkemedlen verkar via TAAR1 receptorerna och kan fininställa dopamin, serotonin och kanske också glutamat systemen i hjärnan.

Två nya substanser har tagits fram som verkar ha antipsykotisk effekt hos råtta. Dessutom förbättrade de kognition, hade antidepressiv effekt och lindrade motoriska biverkningar och viktökning av dagens antipsykotika.

Det finns också bevis för att tillägg av detta antipsykotikum till dagens antipsykotika kan göra att effekten blir starkare.

Från Schizophreniaforum.org.

schizofreni

En studie från Karolinska Institutet visar att en dopaminstabiliserare ACR16 eller pridopidin kan verka också via en tidigare okänd mekanism.

Forskarna har funnit att vid låga koncentrationer binds ACR16 till sigma-1 receptorn i hjärnan, som är viktig för nervcellens funktion och överlevnad.

Denna nya kunskap kan användas för att utveckla framtida behandlingar för schizofreni, ofrivillig Parkinsontremor och neurodegenerativa sjukdomar.

Läs mer i MedicalXpress.

Cannabidiol

Cannabidiol (CBD), som finns i cannabis, minskade signifikant psykotiska symptom vid schizofreni enligt en ny klinisk studie.

En fyra veckors randomiserad klinisk studie skedde där cannabidiol jämfördes med antipsykotikat amisulprid (Solian) vid schizofreni.

Båda preparaten gav signifikant förbättring, men cannabidiol hade lindrigare biverkningar.

Cannabidiol verkar utöva sin antipsykotiska effekt på ett helt nytt sätt och via ett ämne i hjärnan som heter anandamid.

Läs mer här.

Originalartikeln kan läsas hos Translational Psychiatry.

Rökavvänjningsläkemedlet Champix, som innehåller det nikotinliknande ämnet vareniklin, har i en klinisk utprovning visats ge effekt mot vissa kognitiva symptom vid schizofreni.

Det krävs dock ytterligare studier för att visa vilken betydelse dessa förbättringar har i praktiken.

Läs mer i Neuropsychopharmacology.

Det finns ytterligare en till studie på Champix med liknande resultat.

Underkategorier