Biologin är för komplicerad. Läkemedelsföretagen slutar. Var skall läkemedlen mot schizofreni komma från?

Läs mer i Nature.

Ryska forskare rapporterar att de framgångsrikt avslutat en IIa prövning av ett nytt läkemedel mot schizofreni CD-008-0173.

Läkemedlet hämmar selektivt serotonin-receptorn 5-HT6 och har antipsykotisk och prokognitiv effekt.

Läs mer på Russia Infocenter.

Ökad förståelse för betydelsen av inflammation och oxidativ stress vid psykiska sjukdomar har skapat ledtrådar till nya terapier.

Ett sådant läkemedel är N-acetylcystein (som finns som slemlösande brustabletter idag på apoteken). som undergår kliniska tester och som verkar ha viss effekt mot schizofreni, bipolär, depression mfl.

Acetylcystein har antioxidativ effekt, antiinflammatorisk effekt, ökar nervtillväxtfaktorer, ökar bildning av nya nervceller och minskar celldöd.

Den förbättrar också felfungerande mitokondrier.

Vid schizofreni verkar den minska negativa symptom och vid bipolär depressioner.

Förutom Acetylcystein finns det andra läkemedel som kan ge liknande effekter, som acetylsalicylsyra, NSAID, statiner, omega-3 samt även vissa antidiabetiska läkemedel med pioglitazon.

Läs mer hos MedicalXpress.

Ett amerikanskt företag håller på att utveckla ett depåpreparat med risperidon (Risperdal), som kan ges en gång i månaden utan injektion.

Läkemedlet tillförs underhuden via komprimerad kvävgas och det hela liknar en subkutan injektion.

Testerna av preparatet skall påbörjas nästa år.

Läs mer på Signon.

Konserveringsmedlet natriumbensoat, som används för att konservera mat och t.ex sylt, kan förbättra schizofrenisymptom, när den läggs till antipsykotika enligt en mindre studie.

Efter 6 veckors behandling med natriumbensoat minskade symptomen med 20 %.

Även kognitiva symptom förbättrades liksom livstillfredsställelse.

Det krävs dock studier på fler personer innan man kan vara helt säker på effekten.

Effekten utövas genom att natriumbensoat hämmar nedbrytningen av D-serin och glycin, vilket gör att glutamatreceptorerna fungerar bättre och starkare glutamateffekt erhålls.

Från Schizophreniaforum.org.

 

schizofreni

Forskare i USA har identifierat en ny klass av ämnen, som skulle kunna utvecklas till läkemedel för behandling av schizofreni.

Substanserna ökar signaleringen i hjärnan via NMDA-receptorerna, som är understimulerade vid schizofreni.

Läs mer på HealthNewsDigest.

Pyridoxin

Personer med schizofreni, som har ökad karbonylstress har tecken på dålig effekt av antipsykotika (behandlingsresistens) har japanska forskare kommit fram till.

Forskarna mätte karbonylstressen genom att mäta pentosidin och pyridoxal i blodet. Pyridoxal är samma sak som vitamin B6.

Forskarna föreslår att vitamin B6 skall ges till de med karbonylstress och att det kanske kan minska symptomen.

Tidigare studier på behandling med vitamin B6 vid schizofreni gav inte så goda resultat, men där behandlades inte enbart de med karbonylstress.

Läs mer hos News Medical.

Psykofarmaka har blivit för riskfyllda för de stora läkemedelsföretagen.

Det tar 18 år att ta ett nytt läkemedel från laboratoriet till apoteket och det är bara 8,2 % av preparaten som lyckas med detta.

Hälften av preparaten, som når Fas III i utvecklingen klarar detta steg.

Läkemedelsmyndigheternas granskning tar 1,9 år.

Läs mer i Scientific American.

En ganska spekulativ artikel om tarmflorans betydelse för psykisk hälsa.

En grupp forskare tror att det kan finnas en koppling mellan tarmbakterier och sjukdomar, som ångest och schizofreni.

En studie har visat att ämnet HPHPA, som är en biprodukt av Klostridiebakterier i tarmen, är mycket högre hos barn med autism.

Om barnen fick antibiotika mot dessa bakterier så minskade autismsymptomen.

HPHPA gör att dopamin inte kan omvandlas till noradrenalin, vilket gör att dopamin ökar.

Tarmfloran kan kanske också ha betydelse för att ge övervikt.

En professor i neurovetenskap förklarar att tarmbakterier talar med hjärnan på många sätt via immunsystemet eller nervsystemet i tarmen.

Hälsofil kan kanske hjälpa en undergrupp, men inte alla.

Stress i barndomen, nutrition och ett starkt immunsystem spelar alla en viktig roll för psykiska hälsan.

Läs mer hos DailyMail.

Viktuppgång är ett problem med Zyprexa.

Tillägg av medicinen Modiodal, som normalt används mot narkolepsi, har i en undersökning minskat viktuppgången med 50 %.

Ytterligare studier är dock nödvändiga.

Läs mer på Medscape (registrering krävs för att läsa artikeln).

En utvärdering eller metaanalys har gjorts av de studier med läkemedel, som skett för att behandla kognitiva brister vid schizofreni.

Läkemedel med kolinerg effekt gav marginella förbättringar i verbal inlärning och minne samt moderata förbättringar i rumsinlärning och rumsminne.

Det finns inga bevis för att läkemedel som verkar via glutamat eller serotonin ensamt förbättrar kognitionen.

Läkemedel med kolinerg och glutamat effekt förbättrade negativa och allmänna symptom, medan läkemedel som verkar via serotonin förbättrade positiva symptom.

Läs mer hos BJPsych.

Underkategorier