Nässprayen Spravato med esketamin, som används mot svårare depressioner

Symptomen hos personer med kroniskt PTSD minskade vid upprepade infusioner av ketamin.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

En studie med uppföljning i 2 år har gjorts med Abilify Maintena depåinjektion som jämförts med Abilify i tablettbehandling till personer som maximalt varit sjuka i 5 år.

22 % av de med depåinjektioner och 36 % med tablettbehandling hade minst en inläggning på sjukhus.

Medeltiden fram till inläggning var 614 dagar för depåinjektion och 531 dagar för tablettbehandling.

Depåinjektioner kan fördröja inläggningar och bör användas oftare för nyinsjuknade.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Läs artikeln hos JAMA Psychiatry.

Hyponatremi är en potentiellt allvarlig elektrolytrubbning som kan orsaka balansrubbning, förvirring och ibland kramper, koma och död.

I Sverige sjukhusvårdas över 1 000 individer per år på grund av hyponatremi.

Den absolut vanligaste orsaken till hyponatremi är vätskeretention till följd av en inadekvat ökad insöndring av antidiuretiskt hormon, så kallad SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion).

Även flera av de läkemedel som används inom psykiatrin har kopplats till en ökad risk att drabbas av hyponatremi på basen av vätskeretention, exempelvis SSRI och neuroleptika.

Vi konkluderade att litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi.

Läs mer i Läkartidningen.

En ny behandling av depression hos vuxna med Cymbalta (duloxetin), receptfritt melatonin vid sömnproblem och nya biosimilarer vid diabetes.

Det är några nyheter på Kloka listan 2021.

Läs mer hos Janusinfo.

Här quetiapin tabletter

Flytande quetiapin suspension finns nu i USA för barn och personer med sväljsvårigheter.

Läs mer hos GlobeNewsWire.

Jonas Andersson

Nu är jag tillbaka igen med ett blogginlägg till er.

Idag kommer jag ta upp ett laddat ämne och det är mediciner.

Många är för mediciner och många är emot mediciner.

Jag själv kan tycka att det är bra med mediciner i det akuta skedet, men sen så ska de trappas ner så fort det bara går så man har så liten dos som det bara går.

Läs mer i RSMHBloggen.

Ivo har granskat ett lex Maria-ärende där felaktiga receptförnyelser av diiazepam (Stesolid) ledde till en allvarlig vårdskada.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

En bra norsk studie visade att Solian (amisulprid) minskade symptom vid schizofreni under 52 veckor mer än aripiprazol (Abilify) och olanzapin (Zyprexa).

Symptomen mättes med PANSS-testet och var vid starten 78,4.

Efter 52 veckor var amisulprid 32,7 lägre, aripiprazol 21,9 och olanzapin 23,3.

Slutsatsen var att amisulprid var bäst och att skillnaderna var minimala i biverkningar.

Läs mer hos HCP Live.

Hannes Qvarfordt

Att medicinera eller inte – åsikterna går isär bland RSMH:s medlemmar.

För vissa är medicin en förutsättning i tillvaron, medan andra har negativa erfarenheter.

Vi vill vara en organisation som rymmer alla dessa perspektiv och bidra till att frågan debatteras öppet och med respekt för den enskildes behov och val. 

RSMH driver som organisation att brukare ska erbjudas alternativ såsom psykoterapi och att all medicinering ska följas upp kontinuerligt.

Hannes Qvarfordt bidrar här med en kritisk blick på psykofarmaka och läkemedelsindustrin i dagens blogginlägg.

Läs mer i RSMHBloggen.

Theralen (alimemazin) tabletter, som används vid oro, klåda och sömnstörningar, kommer att avregistreras i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget.

Läs mer hos Läkemedelsverket.

Alimemazin kapslar finns på 20 mg. Läkare kan beställa apotekstillverkade alimemazin kapslar på 2,5 mg eller 5 mg. Legigan mite tabletter kan också övervägas som alternativ. Läs mer hos Janusinfo.

Läs mer hos HCPLive.

Underkategorier