Hannes Qvarfordt

Att medicinera eller inte – åsikterna går isär bland RSMH:s medlemmar.

För vissa är medicin en förutsättning i tillvaron, medan andra har negativa erfarenheter.

Vi vill vara en organisation som rymmer alla dessa perspektiv och bidra till att frågan debatteras öppet och med respekt för den enskildes behov och val. 

RSMH driver som organisation att brukare ska erbjudas alternativ såsom psykoterapi och att all medicinering ska följas upp kontinuerligt.

Hannes Qvarfordt bidrar här med en kritisk blick på psykofarmaka och läkemedelsindustrin i dagens blogginlägg.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs mer hos HCPLive.

I genomsnitt har man 8-9 återfall i psykos på 5 år

Läs mer hos HCPLive.

Läs mer hos HCPLive.

De tycker depåinjektioner skall prövas för Clozapine.

Läs mer hos HCPLive.

Antipsykotikat måste ges i tablettform och minst 2 doseringar för att utesluta allergi. Sedan helst i 2 veckor för att se effekt innan depåinjektionen ges.

Läs mer hos HCPLive.

Läs mer hos HCPLive.

Riktlinjerna säger använd depåinjektioner ofta, tidigt och erbjud dem till alla.

Läs mer hos HCPAlive.

Läs mer hos HCPLive.

I USA får 10-15 % med schizofreni depåinjektioner medan i Sverige 30 %.

Läs mer hos HCPLive.

Läs mer hos HCPLive.

Underkategorier