Randomiserade studier på sömnläkemedel har nästan alltid en uppföljningstid på bara 12–24 veckor.

Många patienter står dock på sömnmedel i flera år.

I en välmatchad amerikansk kohortstudie på medelålders kvinnor med samma grad av sömnproblem jämfördes, under två år, de som valde sömnmedel med de som inte gjorde det.

Ingen skillnad på grad av sömnbesvär kunde ses efter dessa två år.

Läs mer hos Janusinfo.

En studie på finska och svenska register på personer med schizoaffektiv visade att antipsykotika och särskilt Clozapine och depåinjektioner samt tillägg av humörstabiliserare minskade inläggningarna för psykos.

Bensodiazepiner och quetiapin/Seroquel gav ökad risk för inläggningar i psykos.

Ytterligare studier krävs eftersom schizoaffektiv finns i två former - depressiv och manisk.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Att avbryta antipsykotika kan ge återfall i psykos och 60 % av alla återfall i psykos under 4 år skedde 3 månader efter medicinavbrott.

Orsaken är att antipsykotika gör dopaminreceptorerna överkänsliga så psykos lättare uppstår efter avbrott, som kan kvarstå i månader eller år.

Därför skall antipsykotika avslutas långsamt och 3 - 9 månaders nedtrappning halverade återfallen medan 4 veckor var som avsluta tvärt.

Doskurvan är logaritmisk och sänkning av risperidon-dosen från 10 mg till 1 mg ger mindre blockering än från 1 mg till 0 mg.

Nedtrappning skall ske långsamt under månader och år samt slutdosen skall vara låg  och 2,5 % av startdosen.

Läs mer hos Medical Dialogues.

En studie i Taiwan under 2 år visar att depåinjektioner till nyinsjuknade minskar dödligheten och nästan halverar dödligheten i självmord jämfört med tablettbehandling.

Xeplion minskade dödligheten med 70 % medan Risperdal Consta (29 %) och Haldol depåinjektion (39 %).

Läs mer hos JAMA Psychiatry.

Sammanfattningsvis tyder resultaten, utifrån antagande om dos–responssamband för SSRI enligt aktuella metaanalyser, på att den fulla potentialen hos sertralin, citalopram och escitalopram avseende antidepressiv effekt i många fall inte nås med aktuell doseringspraxis.

Läs mer i Läkartidningen.

Antipsykotika kan skydda mot covid-19 infektion eller leda till ett mildare sjukdomsförlopp tyder en ny undersökning.

Abilify verkar ha potential att behandla svår Covid-19-infektion.

Läs mer hos Medscape.

Ylva Kristina Larsson

Det var tidigt 90-tal.
Boken Prozac hade precis slagit igenom.
”Lyckopillren” blev satta på kartan.
Jag har inte läst den. 

Då gick jag första året på gymnasiet på undersköterskelinjen.
Jag mådde hemskt dåligt psykiskt själv. 

En dag kommer det en läkare till klassen som presenterar en studie på depressioner hos tonåringar.

Läs mer i RSMHBloggen.

Effekten av depåinjektioner av antipsykotika jämfört med tablettbehandling är inte helt klarlagd och därför har en analys av tidigare studier gjorts.

Även om studiedesigner har styrkor och svagheter, inklusive potentiell låg kvalitet på observationsstudier, identifierade vi konsekvent signifikant fördel med depåinjektioner jämfört med antipsykotika i tabletter för att förhindra sjukhusvistelse eller återfall, i undersökningar som sträcker sig från begränsad forskning (RCT) till verkliga applikation (kohort och pre –poststudier).

Våra resultat tyder på att ökad klinisk användning av depåinjektioner kan förbättra behandlingsresultaten vid schizofreni.

Läs mer i The Lancet.

 

En studie har gjorts på nio nyare antipsykotika i 7 olika europeiska länder för att ta reda på vilka, som var kostnadseffektivast.

Det som kostar är främst hjärt-kärlsjukdomar och påverkan på ämnesomsättningen.

Latuda gav lägsta livstidskostnaden följd av ziprasidon (Zeldox) och de gav lägsta kostnader för viktökning också.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Seroquel innehåller quetiapin

Farmaceuten lämnade av misstag ut ett läkemedel som den unga kunden använde vid ett självmordsförsök.

Quetiapin tabletterna skulle ha överlämnats till hans personal.

Farmaceuten jobbade snabbt och fixade det på 13 sekunder, men hann inte läsa sista meningen i doseringen.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Debattören: Sverige behöver en psykiatrisk vård som inte baseras på kemikalier.

Läs mer i Aftonbladet.

Vi behöver läkemedel mot psykisk sjukdom replik från överläkare Ek i Aftonbladet.

Vården löser inte den psykiska ohälsan Slutreplik från Equal om psykofarmaka i Aftonbladet.

Underkategorier