Ett 70-tal narkotikaklassade tabletter har stulits från flera olika avdelningar på Brinkåsen i Vänersborg.

Läs mer hos P4 Väst.

Det är nu helt slut på medicinerna Imovane och ersättningsmedlet Zopiklon som används för att behandla sömnbesvär hos vuxna.

Bristen av den mycket vanliga medicinen kan orsaka stora problem för många användare.

– Just nu ser det ut som om vissa styrkor kan vara tillbaka i april, annars får man vänta till i maj.

Läs mer hos SVT Nyheter. Tack Geta för tipset!

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Psykiatristöd. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol  Abilify

aripiprazol  Abilify Maintena inj risperidon

Risperidon Risperdal tablett

risperidon  Risperdal Consta, Rispolept Consta inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

klozapin Clozapine 

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.

Citalopram hette Cipramil, när patentet gällde

Tillägg av antidepressivat citalopram under 52 veckor minskade negativa symptom hos nyinsjuknade i schizofreni.

För de med mindre än 18 veckors obehandlad psykos minskade negativa symptom med 32 %, medan för de med mer än 18 veckors obehandlad psykos minskade negativa symptom med 52 %.

Det var inte en effekt mot depression.

Antidepressiva tros verka via att öka plasticiteten i hjärnan.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

En kort beskrivning hur psykiatern inte hindras av olika hinder mot att ge depåinjektioner vid schizofreni.

Läs mer hos Pharmacy Times.

I USA där videon gjorts får bara 10 % depåinjektioner medan i Sverige 30 %.

Fredrik Gothnier

Det talas mycket om brukarinflytande. Men det finns fortfarande människor för vilka brukarinflytande inte är en klar realitet.

Det finns patienter som har Öppen tvångsvård och i denna tvingas att ta mediciner.

Ofta ser dessa människor rätt glada ut, som så många andra, men i vissa ögon så döljer sig en plågad blick då de egentligen inte har något eget val.

Och de vill kanske inte ta mediciner.

Läs mer I RSMHBloggen.

En studie på drygt 142 000 svenskar med allvarlig psykisk sjukdom visade att den psykiska sjukdomen förbättrades av läkemedel mot kroppsliga sjukdomar, som statiner, kalciumflödeshämmare och metformin.

Alla läkemedlen minskade mängden inläggningar och självförvållade skador vid bipolär sjukdom eller schizofreni.

Vid schizofreni och vanföreställningssyndrom sågs minskningen hos de som fick kalciumflödeshämmare.

– Det är en stor samsjuklighet mellan allvarlig psykisk sjukdom och metabola sjukdomar. Exakt varför vet vi inte, men det kan finnas gener som predisponerar för dessa sjukdomar. Vi vet också att neuroleptika har effekter som ger metabola sjukdomar, säger Christina Dalman.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.

Läs originalartikeln gratis.

Professor Jari Tiihonen, KI

Vid underhållsbehandling av schizofreni kan vissa kombinationer av två antipsykotiska läkemedel kopplas till lägre risk för återfall, jämfört med behandling med endast ett läkemedel.

Kombination av läkemedlen klozapin och aripiprazol visade bäst resultat och gav 14-23 procent lägre risk för återinläggning jämfört med endast klozapin, som var den monoterapi med bäst resultat.

Resultaten borde leda till ändring av dagens behandlingsriktlinjer som kategoriskt avråder från kombinationsbehandling, anser forskarna.

Läs mer hos Karolinska Institutet.

Läs originalartikeln gratis i JAMA Psychiatry Figure 2 intressantast.

Upp till 45 % med schizofreni kan sakna effekt av antipsykotika och då ges Clozapine, som hjälper inte alla.

En metaanalys på 2223 patienter med 25 olika tilläggsbehandlingar, inklusive antipsykotika, antidepressiva, humörstabiliserare , ECT, KBT och TMS, då Clozapine inte gav effekt.

Effektivast som tillägg för att minska positiva symptom var Abilify, antidepressivat fluoxetin och humörstabiliseraren natrium valproat.

Bland icke-läkemedel var ECT bäst.

För att minska negativa symptom var memantin bäst, som tillägg.

Läs mer hos PsychiatryAdvisor.

Det är brist på små förpackningar, 10 och 30 stycken, av zopiklon­innehållande läkemedel (Imovane, Zopiklon ...).

Bristen beräknas vara åtgärdad i mars/april.

Ersättning kan vara melatonin, Imovane 100 tabletter eller en mindre mängd tabletter ur en 100 förpackning från psykiatrin.

Läs mer hos Janusinfo.

Orsaken till bristen ska vara en fabriksflytt och leveransförseningar i kombination med ökad efterfrågan.

Läkemedelsverket har uppmanat företagen som tillhandahåller zopiklon att undersöka möjligheten att ta in utländskt märkt produkt och därmed ansöka om dispens. En sådan dispens beviljades den 30 januari för försäljning av zopiklon 7,5 mg i förpackningar med dansk/finsk märkning och bipacksedel.

Läs mer i Dagens Medicin.

Tank på att använda depåinjektion redan innan första återfallet för efter 1-3 återfall kan det vara försent.

För att övertyga patienten om fördelarna med depåinjektioner används tekniken motiverande intervju.

Läs mer hos Pharmacy Times.

Underkategorier