En äldre person i Nyköping fick läggas in på sjukhus sedan hemsjukvården förväxlat två personers medicin med varandra.

En av brukarna behandlas bland annat för schizofreni.

Den uteblivna medicinen ledde bland annat till ökad aggressivitet och oro, skriver kommunen i sin anmälan.

Läs mer hos sn.se.

Professor Salgo intervjuar Professor och psykiatern John M Kane.

Läs intervjun, som text hos MD.

Ett år efter att de första privata apoteken kom saknas ett gemensamt läkemedelsregister, vilket skapar stora problem för människor med psykiska funktionshinder.

Lyssna på ett radioinslag med bl.a RSMH hos Sveriges Radio.

I en debattartikel i GP påstår Carina Håkansson att det inte finns någon kunskap om långsiktiga effekter av psykofarmaka.

Jag hävdar bestämt motsatsen.

Det finns tydlig forskning om att antipsykotisk medicin räddar liv, skriver Lennart Lundin, Schizofreniförbundet.

Läs mer i Göteborgs-Posten.

Nästan hälften av personer med schizofreni lyckades sluta röka med rökavvänjningsmedlet Champix och kognitiv beteendeterapi enligt en ny undersökning.

Vid schizofreni så brukar man snabbare börja röka igen, när man försöker att sluta.

Psykotiska symptom minskade också något efter rökslutet.

Läs mer på Doctors Guide.

Lovisa Rydén

Jag har bipolär sjukdom med hallucinationer, jag har adhd, jag har pmds (premenstruellt dysforiskt syndrom) och jag är högkänslig.

Det är en speciell kombination; som om livet designat min hjärna för att döda mig så snabbt som möjligt.

Många gånger har den nästan lyckats, men idag är jag stabil.

Läkaren vill inte skriva ut ADHD-medicinen, som fungerar för henne.

Läs mer i RSMHBloggen.

Professor Lieberman föreläser på Medscape om behandling av schizofreni i en video.

Det gäller att behandla tidigt för då blir effekten bra.

Problemet är att man avbryter medicineringen och kan få flera återfall i psykos, som kan ge funktionsförluster och problem.

Se videon på Medscape. Medlemskap krävs, men det är gratis.

Professor Salgo intervjuar psyikatern och professorn John.M.Kane.

Intervjun finns i text att läsa hos MD.

Risperdal är det preparat, som ger minst behandlingsavbrott pga biverkningar.

Zyprexa gav störst viktökning, men risken för diabetes verkar inte vara större än för alla övriga antipsykotika.

Kognitiva symptom är det mest handikappande symptomet vid schizofreni.

Verbalt minne är en av de bästa prediktorerna för prognosen.

Nya atypiska antipsykotika kan kanske ge en liten till moderat förbättring av kognition t.ex. Zeldox. Risperdal kan eventuellt försämra närminnet för nyinsjuknade, men konstigt nog förbättra den för de med långvarigare sjukdom.

Stimulering av 5-HT1A receptorn kan orsaka den kognitiva förbättringen och den ångestdämpande medicinen Buspiron har visst sådan effekt.

Läs mer på Medscape.

Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson måste betala åtta miljarder dollar, motsvarande 79,6 miljarder kronor, till en ung man som inte varnades för att det antipsykotiska läkemedlet Risperdal riskerade att få hans bröst att växa.

Det skriver Reuters.

Läs mer hos Dagens Industri.

En undersökning har gjorts vid dålig effekt av antipsykotika vid schizofreni, där man jämförde att byta preparat eller att lägga till ett nytt.

Att lägga till ett nytt preparat gav mindre chans att minska positiva symptom, förbättra funktionsförmågan samt att förhindra sjukhusinläggning.

Det är alltså bättre enligt denna undersökning, som omfattade drygt 200 patienter att byta antipsykotika vid dålig effekt.

Läs mer på Focus.

Underkategorier