Vissa med schizofreni har rätt till att få antipsykotika gratis, men väldigt få får det visar undersökning.

För 6-7 år sedan, ändrades läkemedelsförmånen så att de med dyra läkemedel som t.ex. Zyprexa tvingades betala över 1000 kr vid första medicinuttaget.

Eftersom de med schizofreni inte är en kapitalstark grupp fruktades att somliga skulle sluta att ta sin medicin av kostnadsskäl och sedan bli sjuka och belasta vården.

De flesta landsting erbjöd därför gratis antipsykotika med vissa förbehåll, som t.ex. utan sjukdomsinsikt och kan därför sluta att ta sin medicin och därmed utgöra en fara för sig själv och andra.

I Läkartidningen visas att de flesta landsting erbjuder detta, men att väldigt få får gratis antipsykotika.

Personligen skulle jag nog hellre sett att Landstingen erbjudit gratis antipsykotika till dem, som har låga inkomster, eftersom farligheten är främst associerad till missbruk, där risken för återfall är upp till 4 gånger förhöjd.

Om Landstingen vill förhindra våld vid schizofreni, är det inte gratis medicin, som behövs utan en årlig kontroll av varje individs alkohol- och narkotikavanor. Mig veterligen sker detta inte alls idag.

Källa:

Få psykiskt sjuka får gratis medicin
Läkartidningen 99, 4825 (2002)

Du har inte rätt att posta kommentarer