Lindha Holmqvist

Jag började äta Sertralin 2019, ett år då mycket hände omkring oss.

Jag gick samtidigt i samtalsterapi för att bearbeta händelser under barndomen.

När jag var ”friskförklarad” från mina trauman och de var tillräckligt bearbetade så upphörde samtalsterapin.

Men jag har fortsatt äta Sertralin för mitt mående och min ångest.

Det har jag gjort i två år nu.

Läs mer i RSMHBloggen.