Professor Kane tycker att depåinjektioner skall ges tidigare för att förhindra en försämring av sjukdomen. 

Det kommer snart risperidon i depåinjektion, som ges under huden - subkutant varje eller varannan månad.

Konstigt nog diskuterades ej missbrukare, som i Sverige bör få depåinjektion och Risperdal Consta.