Randomiserade kliniska studier på antipsykotika vid schizofreni ger nästan samma effekt och överensstämmelse med studier, där data t.ex hämtats ur journalsystem (real world data), visar en studie av metaanalyser.

Real world data kan vara viktiga när randomiserade studier inte givit tydliga resultat och för att vägleda hur randomiserade studier skall göras.

Randomiserade studier är fruktansvärt dyra att utföra och kan kosta hundratals miljoner bara för ett läkemedel.

Läs mer hos Translational Psychiatry.