Randomiserade kliniska studier på antipsykotika vid schizofreni ger nästan samma effekt och överensstämmelse med studier, där data t.ex hämtats ur journalsystem (real world data), visar en studie av metaanalyser.

Real world data kan vara viktiga när randomiserade studier inte givit tydliga resultat och för att vägleda hur randomiserade studier skall göras.

Randomiserade studier är fruktansvärt dyra att utföra och kan kosta hundratals miljoner bara för ett läkemedel.

Läs mer hos Translational Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-10-12 09:33
Randomiserade studier omfattar ofta 1000 personer, vilket blir fruktansvärt dyrt och kan kosta hundratals miljoner. Min förhoppning är att randomiserade studier kan begränsas till 50 personer och sedan tar man real world data för 1000 personer. Det borde bli mycket billigare då och leda till lägre priser på nya läkemedel.

Du har inte rätt att posta kommentarer