Vid förskrivning av alimemazin (Theralen), hydroxizin (Atarax), prometazin (Lergigan) och propiomazin (Propavan) måste substansernas farmakologiska egenskaper, såsom antihistaminerga och antikolinerga effekter samt arytmipotential, beaktas.

Det är även viktigt att överväga riskerna för allvarlig intoxikation vid överdosering och att förskriva minsta möjliga mängd.

2018 dog 169 personer av förgiftning av dessa 4 läkemedel, men missbruk förekom hos hälften.

Särskild uppmärksamhet krävs vid förskrivning av alimemazin oral lösning.

Läs mer hos Läkartidningen.