Resultaten av en metaanalys på nästan 4 800 personer tyder på att doser, som motsvarar mer än cirka 5 mg / dag risperidon kan ge en begränsad ytterligare minskning av återfall men fler biverkningar.

För patienter i remission eller som får högpotenta första generationens antipsykotika t.ex Haldol kan doser så låga som 2,5 mg / dag risperidonekvivalenter vara tillräckliga.

Försiktighet är dock nödvändig vid dessa lågdoser när ytterligare minskning av dosen kan åtföljas av en oproportionerligt högre återfallsrisk.

Dessutom är observationerna medelvärden och faktorer som långsam eller snabb metabolism, ålder, sjukdomsstadium, andra sjukdomar och läkemedelsinteraktioner tyder på att enskilda patienter ofta behöver högre eller lägre doser.

Läs mer i Healio.

Läs vad Medscape skriver om denna studie. Registrering krävs för att läsa artikeln.