För de som har schizofreni med flera psykoser innebär minskning av antipsykotikadosen en ökad risk för återfall och medicinavbrott enligt en översiktsartikel baserad på 22 studier.

Lågdosbehandling gav 44 % ökad risk för återfall och 12 % ökad risk för medicinavbrott.

Risken för återfall var dubbelt så stor för gamla antipsykotika, som för nyare antipsykotika.

Antipsykotikadosen bör inte underskrida standarddosen då det kan öka risken för återfall i psykos och medicinavbrott.

Läs mer i PsychiatryAdvisor.

Du har inte rätt att posta kommentarer