En sydkoreansk registerstudie med 1000 personer med behandlingsresistens mot antipsykotika har studerat dödligheten hos klozapin och olanzapin, då klozapins överlägsenhet nyligen ifrågasatts.

Olanzapin gav högre överlevnad vid psykiatriska inläggningar än klozapin.

Med tanke på risken för allvarliga negativa effekter kan clozapin användas mindre.

Då flera studier förespråkar överlägsen effekt av klozapin, rekommenderas ytterligare studier med större data.

Läs artikeln i Br J Psych Open.