Den största metaanalysen av 137 olika studier på depåinjektioner vid schizofreni visade att återfall och inläggningar minskade jämfört med tablettbehandling.

Resultaten tyder på att depåinjektioner är bäst till de som inte kan sköta tablettbehandling.

Tidigare har behandlingsresultaten varit blandade och alla studier såg ingen fördel med depåinjektioner.

Användningen av depåinjektioner varierar mycket mellan olika länder från 6 % till 80 % (Sverige 30 %).

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-07-19 14:47
Clozapine i tablettbehandling skall fungera bättre än annan tablettbehandling och vara jämförbar med depåinjektioner. 30 % får Clozapine i Sverige och lika många depåinjektioner. Summan av de båda blir 60 % och det är antalet som brukar slarva med medicineringen. Tyvärr hade de inte separata resultat för nyinsjuknade. Man har ju börjat ge nyinsjuknade depåinjektioner för att förhindra inläggningar och förlorad effekt av antipsykotika. Återfall kan göra att antipsykotikaeffekten förloras, vilket gör en sjukare med fler inläggningar.

Du har inte rätt att posta kommentarer