En studie har gjorts på hur blodfetter förändras när antipsykotika ger dålig effekt.

De med minst förbättring av symptom ökade 22 blodfetter inklusive 20 typer av triglycerider efter 37 dagar, medan personer med störst symptomförbättring hade inte samma ökning.

Fetterna som ökade är kopplade till diabetes och fettlever utan alkoholism.

Läs mer hos EurekAlert!