En studie på finska och svenska register på personer med schizoaffektiv visade att antipsykotika och särskilt Clozapine och depåinjektioner samt tillägg av humörstabiliserare minskade inläggningarna för psykos.

Bensodiazepiner och quetiapin/Seroquel gav ökad risk för inläggningar i psykos.

Ytterligare studier krävs eftersom schizoaffektiv finns i två former - depressiv och manisk.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-05-28 17:30
Quetiapin har svag antipsykotisk effekt och det ger nog lite fler psykoser. Sedan bensodiazepiner kanske innebär större risk för att vara missbrukare och då får man fler psykoser.Vid schizofreni ger benso ökad dödlighet vet man.

Du har inte rätt att posta kommentarer