En studie i Taiwan under 2 år visar att depåinjektioner till nyinsjuknade minskar dödligheten och nästan halverar dödligheten i självmord jämfört med tablettbehandling.

Xeplion minskade dödligheten med 70 % medan Risperdal Consta (29 %) och Haldol depåinjektion (39 %).

Läs mer hos JAMA Psychiatry.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-05-19 09:10
Synd att inte Abilify Maintena ingick i studien. Självmorden är högst de första åren, men också efter inläggning. Jag tror att man kommer att undersöka om Abilify Maintena vid inläggning minskar dödligheten i självmord efteråt.

Du har inte rätt att posta kommentarer