Effekten av depåinjektioner av antipsykotika jämfört med tablettbehandling är inte helt klarlagd och därför har en analys av tidigare studier gjorts.

Även om studiedesigner har styrkor och svagheter, inklusive potentiell låg kvalitet på observationsstudier, identifierade vi konsekvent signifikant fördel med depåinjektioner jämfört med antipsykotika i tabletter för att förhindra sjukhusvistelse eller återfall, i undersökningar som sträcker sig från begränsad forskning (RCT) till verkliga applikation (kohort och pre –poststudier).

Våra resultat tyder på att ökad klinisk användning av depåinjektioner kan förbättra behandlingsresultaten vid schizofreni.

Läs mer i The Lancet.