Sammanfattningsvis tyder resultaten, utifrån antagande om dos–responssamband för SSRI enligt aktuella metaanalyser, på att den fulla potentialen hos sertralin, citalopram och escitalopram avseende antidepressiv effekt i många fall inte nås med aktuell doseringspraxis.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer