En studie har gjorts på nio nyare antipsykotika i 7 olika europeiska länder för att ta reda på vilka, som var kostnadseffektivast.

Det som kostar är främst hjärt-kärlsjukdomar och påverkan på ämnesomsättningen.

Latuda gav lägsta livstidskostnaden följd av ziprasidon (Zeldox) och de gav lägsta kostnader för viktökning också.

Läs mer hos Medical Dialogues.

Du har inte rätt att posta kommentarer